ჩვენ შესახებ

შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია  კაპიტალ ექსპრესი 2013 წელს დაარსდა. ჩვენი საქმიანობის მიმართულება ძირითადად მოიცავს სამომხმარებლო, მცირე და საშუალო ბიზნესის დაკრედიტებას.

დღეისათვის კაპიტალ ექსპრესი სტაბილური და სანდო მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაა. გამარტივებული და ღია კომუნიკაცია  მომხმარებლებთან,  ისევე როგორც გუნდში, ჩვენი ღირებულებაა.

კაპიტალ ექსპრესის  შვილობილი კომპანიაა სამომხმარებლო სესხების მიმართულებით კაპექს კრედიტი.

ჩვენი მიზანია ციფრული და ტექნოლოგიური მიდგომების გამოყენებით გავამარტივოთ მოკლევადიანი და გრძელვადიანი სესხების გაცემა.